On historias yejuan onkaj ipan Antiguo Testamento

Nikan uelis tikakis on historias yejuan

onkaj ipan Antiguo Testamento.