Versiculo yejuan timomachtis in tonajli

Versículo del día

Nochi tlen ye uejkaui onijkuiloj ipan on Yektlajkuilojli, onijkuiloj para techmachtia. Onijkuiloj para on ijyouilistli niman teyoltlalilistli ma techmaka tlamachalistli* itechkopa on Yektlajkuilojli.

Romanos 15:4