Timitstlajpalouaj

xtlajtonahuatl

 

¡Sanoyej kuajli timitsseliaj! Ika in página uelis tikixmatis on Teotlajtojli. Nikan tiknextis on tlinon tikakis, on películas, on tiokuikamej niman pipitik tlajtojli yejuan kisa ipan Biblia yejuan yetikpiyaj ipan totlajtol niman uelis mitspaleuis ipan monemilis. Xkinmijli motlajsojkateixmatkauan tlinon tiknextis nikan.

Kalpan Atliaca

Kalpan Tlalcozotitlan