Tionauakuikamej

tionauakuikamej

Nikan tiuelis tiknextis nochi on tionauakuikamej yejuan uelis tikakis yejuan tlajkuilojnestikaj ipan on tioamamoxnauakuikamej.